درباره ما

گروه آموزش فنی مهرا مهارت در نظر دارد در حوزه واحد های فناور مهارتی با همکاری اساتید محترم دانشگاه بخصوص دانشگاه فنی و حرفه ای در حوزه آموزش های مهارتی گام بردارد. امید است در این مسیر با همراهی شما عزیزان بتوان قدمی برای جوان ایران برداشته شود.

موفقیت ما درگروه حمایت و راهنمایی شما عزیزان می باشد

دکمه بازگشت به بالا